Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Ronaldo được PSG tiếp cận nhưng Juventus dùng “quân bài Pirlo” sau 15 giây