Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tuyển Việt Nam nghỉ hết năm, Next Media xoay xở tìm lợi nhuận từ Bundesliga sau 15 giây